Ďakujeme za venovanie 2% z Vašich daní!

Rozhodli ste sa nenechať 2% z Vašich daní štátu a rozhodujete sa, komu ich darovať? Ste na správnom  mieste…

Neziskové občianske združenie Športový klub www.skialpinizmus.sk vzniklo za účelom uspokojovania záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti,  najmä v oblasti športu, so zameraním hlavne na:
– rozvoj pretekárskeho skialpinizmu,
rozvoj mládežníckeho skialpinizmu,
– rozvoj rekreačného skialpinizmu,
– podpora iných športov príbuzných skialpinizmu,
– organizáciu rôznych športových podujatí.

Skialpinizmus je náročný, vysokohorský, zimný šport, ktorý v sebe spája prvky lyžovania i horolezectva. Skialpinisti prekonávajú veľké výškové a často aj vzdialenostné rozdiely počas výstupov na lyžiach, prípadne mačkách, a následne pri zjazdoch z vrcholov a horských sediel.

V klube máme skutočného odborníka na športovú prípravu, taktiku a metodiku. Nechýba nám entuziazmus a nadšenie. Pomáhame mnohým reperzentantom v športovej príprave, tréningoch a metodickom usmernení. V neposlednom rade učíme mladých ľudí, ako sa bezpečne v horách pohybovať a zbytočne neryskovať.

Nie je rozhodujúce, aká vysoká bude suma, ktorou nás podporíte, dôležité je, že tak učiníte a pomôžete nám!

ZA VAŠU PODPORU ĎAKUJEME !
Členovia Športového klubu www.skialpinizmus.sk

Údaje o prijímateľovi: 
IČO: 42077605
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov) Športový klub www.skialpinizmus.sk

Sídlo – ulica: Dolný Smokovec
Číslo: 16239
PSČ: 059 81
Obec: Vysoké Tatry

Potrebné tlačivá a informácie 
nájdete tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Poučenie

Tvoj Ski – Alp portál

www.skialpinizmus.sk