Športový klub

www.skialpinizmus.sk

O klube

Neziskové občianske združenie Športový klub www.skialpinizmus.sk  vzniklo za účelom uspokojovania záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti športu, so zameraním hlavne na:

  1. rozvoj pretekárskeho skialpinizmu,
  2. rozvoj mládežníckeho skialpinizmu,
  3. rozvoj rekreačného skialpinizmu,
  4. organizácia rôznych športových podujatí.

Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú podujatí Slovenského pohára v skialpinizme, svetových podujatí v skialpinizme, ako aj iných športových udalostí. Svojou svedomitou prípravou i tvrdým tréningom sa snažia o úspešnú reprezentáciu a dosahovanie čo najlepších výsledkov.
Peter Svätojánsky (reprezentant SR v skialpinizme, zakladateľ a predseda klubu):
„Skialpinizmu  sa  venujem od roku 1995.  Tento šport sa stal neodmysliteľnou súčasťou  môjho  života.  Neustálym  tréningom  sa  usilujem  zvyšovať  svoju výkonnosť,  za   účelom   dosahovania   stále  lepších  výsledkov na domácich a najmä svetových podujatiach.  Na  prvých  oficiálnych  Majstrovstvách  sveta,  ktoré  sa konali v roku  2002  v  Serre  Chevalierr,  sme  spolu  s partnerom získali pre Slovensko bronzovú  medailu. V roku 2007 som sa stal Majstrom Kanady v skialpinizme a víťazom podujatia UIAA-ISMC High Range Classic.  V sezóne 2008 som obsadil 5. miesto na Majstrovstvách sveta v kategórii jednotlivcov. Na najprestížnejších,  skialpinistických, štvordňových  pretekoch sveta, Pierra Mente, som sa stal spolu s partnerom víťazom jednej etapy a v celkovom hodnotení sme obsadili bronzovú pozíciu.
Mojou snahou, ako dlhoročného reprezentanta SR v skialpinizme je, aby sa tento šport ďalej rozvíjal a aj nastupujúca mladá generácia dosahovala rovnako úspešné, ak nie ešte úspešnejšie výsledky v tomto športe. Skialpinizmus je podľa môjho názoru ten najprirodzenejší zimný šport v horách, a teda aj vo Vysokých Tatrách. Z tohto dôvodu som založil Športový klub www.skialpinizmus.sk.  Snahou klubu je združiť všetkých, najmä súťaženia chtivých  skialpinistov v regióne,  do jedného klubu, kde sa im dostane náležitej podpory, informácií z oblasti tohto športu, tréningových rád a inej pozornosti.“ 
Ako klub sa usilujeme čo najväčšou možnou mierou prispieť k zlepšeniu prípravy našich členov. Pravidelne organizujeme spoločné tréningy,  odovzdávame si poznatky zo športových oblastí, tréningové rady a v závislosti od možností klubu zabezpečujeme našim členom účasť na rôznych súťažných podujatiach a inú pomoc.

Peter Svätojánsky

Peter Svätojánsky

Predseda klubu, Inštruktor SAHS

Tvoj Ski – Alp portál

www.skialpinizmus.sk