Vieš ako správne trénovať?

Ako pretekárka ma stále fascinovalo pozorovanie seba a iných, ako dokážu zlepšovať svojou výkonnosť.  Mnohí trénovali na pocity. Aj to je spôsob, ako sa dá  dosiahnuť vyšší výkon.  V dnešnej dobe je tréning a hlavne monitorovanie intenzity výkonu počas jeho trvania dôležitou súčasťou prípravy každého športovca.

Nejde len o sledovanie, ako sa správa organizmus človeka v rôznych intenzitách, ale nadväzuje na to ďalší cyklus súvislostí. Asi tou najdôležitejšiu je regenerácia a odozva tela na tréningovú záťaž, aj keď nesledujeme len tréningovú jednotku, ale aj dlhodobú odozvu. Súvislosť medzi výškou intenzity a jej trvaním nám prezrádza spotrebu energie.

Poznáš správnu intenzitu v ktorej trénovať?

Ak má byť tréningová záťaž čo by len trochu užitočná, mala by plánovaná s ohľadom na intenzitu a objem, ktorý dokáže telo spracovať a má pozitívnu odozvu v celkovom zlepšení. Každá výkonnostná zmena je podmienená časovou periódou a teda je to stále beh na dlhú trať. Dôležité je  byť trpezlivý. To ale neznamená, že sa nedá zvyšovať, alebo udržiavať výkonnosť na vysokej úrovni aj vo vyššom veku. Málokedy sa dokáže dospelý športovec zlepšovať o také výkonnostné rozdiely, ako to bolo v jeho puberte. Ak ste v tom čase netrénovali, tak to nedokážete nikdy porovnať.

Výkonnosť je závislá od mnohých faktorov, spomeniem len pár najdôležitejších: výborný zdravotný stav, rozumná životospráva, primeraný tréningový plán a regenerácia, dobré podmienky na tréning, dobrý stav imunitného systému, psychická rovnováha a motivácia.  Len ak sa to podarí skĺbiť všetko spolu dohromady je šanca na zlepšenie. Mnohé sa dajú ovplyvniť ľahšie iné ťažšie. Je to dosť individuálne.

Nastavenie správnej intenzity tréningu je súčasťou tréningového plánu. Poznáte svoje limity? Alebo trénujete len podľa výpočtov? 

Pozrite si inštruktážne video: Úloha trénera je podobná úlohe DJ – treba len správne nastaviť tempo.

What your Magic Number? – Aké sú tvoje magické čísla?

Poznáš svoje optimálne tréningové zóny?

Ak nie a chceli by ste ich vedieť, neboj sa nás kontaktovať.

Peter Svätojánsky

Tvoj Ski – Alp portál

www.skialpinizmus.sk